MPU21032 Penghayatan Etika dan Peradaban
MUHAMAD QASTARI SYAMIM BIN ABDULLAHABDUL FATTAH BIN HAMDEN HAMDEN

MPU21032 Penghayatan Etika dan Peradaban

PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN ini menjelaskan tentang konsep etika daripada perspektif peradaban yang berbeza. Ia bertujuan bagi mengenal pasti sistem, tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan merentas bangsa dalam mengukuhkan kesepaduan sosial.