DUA6022 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
ABDUL FATTAH BIN HAMDEN HAMDENMUHAMMAD FIRDAUS MOHD RAMLEE

DUA6022 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

KURSUS: DUA6022 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
KREDIT: 2

SINOPSIS:
Komunikasi Dan Penyiaran Islam memfokuskan kepada penguasaan konsep, kemahiran komunikasi dan penyiaran Islam bagi meningkatkan kefahaman pelajar secara holistik terhadap kursus ini.

MPU23042 NILAI MASYARAKAT MALAYSIA
MUHAMMAD FIRDAUS MOHD RAMLEE

MPU23042 NILAI MASYARAKAT MALAYSIA

SINOPSIS:

NILAI MASYARAKAT MALAYSIA membincangkan aspek sejarah pembentukan masyarakat, nilai-nilai agama, adat resam dan budaya masyarakat di Malaysia. Selain itu, pelajar dapat mempelajari tanggungjawab sebagai individu dan nilai perpaduan dalam kehidupan di samping cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia.